การจัดการขยะ

Rate this item
(0 votes)

            เนื่องด้วยโรงพยาบาลบางกล่ำประสบปัญหาการจัดการขยะ ทำให้เกิดปัญหาขยะล้น จึงขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทุกท่านปฏิบัติตามแนวทาง JUST THREE NO หรือ นโยบาย 3 ไม่ เพื่อลดปริมาณขยะ ดังนี้

  1. NO DUMP (ไม่ทิ้ง) โดยการรับผิดชอบขยะของตนเอง เมื่อท่านนำขยะมาก็ขอให้ท่านนำขยะของอท่านกลับบ้านด้วย

  2. NO MAKE (ไม่ทำ) โดยการแยกขยะให้ถูกต้อง เช่น เศษอาหาร เปลือกผลไม้ ให้แยกใส่ถังให้ถูกต้อง เพื่อนำไปเป็นปุ๋ย และการแยะขยะรีไซเคิลเพื่อนำมาจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้

  3. NO IMPORT (ไม่นำเข้า) โดยการนำขยะเข้ามาในโรงพยาบาลให้น้อยที่สุดหรือไม่นำเข้ามาเลย เช่น กล่องโฟมห้ามนำเข้ามาเด็ดขาด อาหารให้ใส่ปิ่นโตหรือกล่องแทนพลาสติก และแก้วน้ำควรเป็นแก้วที่ใช้ซ้ำได้

             ถ้าเจ้าหน้าที่ทุกท่านสามารถปฏิบัติได้ตามแนวทางทั้งหมดนี้ ใน 1 วันเราจะสามารถลดปริมาณขยะได้เป็นจำนวนมาก หวังว่าเจ้าหน้าทุกท่านจะปฏิบัติได้ตามนี้เป็นอย่างดี

 

ข้อมูลโดย งานประชาสัมพันธ์และสุขศึกษา รพ.บางกล่ำ

Last modified on วันพฤหัสบดี, 24 มกราคม 2562 10:59
Login to post comments