ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง อาคารพักพยาบาล

Rate this item
(0 votes)

ประกาศจังหวัดสงขลา

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  งบกลาง

รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมที่พักอาศัยเบื้องต้น

Last modified on วันพฤหัสบดี, 31 มกราคม 2562 10:16
Login to post comments