แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563

Rate this item
(0 votes)

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกล่ำ ได้สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมเมษายน 2563 เรียบร้อยแล้ว

จึงขอสรุปผลการดำเนินการประจำเดือนฯ 

 

ดังเอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้าย

Login to post comments