แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562

Rate this item
(0 votes)
ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกล่ำ ได้สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปผลการดำเนินการประจำเดือนฯ ดังเอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้าย

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมที่เอกสารไฟล์แนบท้าย

Login to post comments