รายงานสรุปผลการจัดประชุม ขออุนมัติจัดประชุมถ่ายทอดนโยบายองค์กร

Rate this item
(0 votes)

ด้วยกลุ่มบริหารทั่วไป ได้สรุปรายงานผลการจัดประชุมถ่ายทอดนโยบายองค์กร และโรงพยาบาลคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามรายละเอียดไฟล์แนบ

Login to post comments