โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension)

Rate this item
(0 votes)

ความดันโลหิตสูง คือ ภาวะที่มีการเพิ่มแรงดันในหลอดเลือดแดงสูงกว่าปกติ ค่าความดันโลหิตสูงคือค่าความดันที่มากกว่าหรือเท่ากับ 140/90 มิลลิเมตรปรอท โดยควรวัดในขณะพัก ถ้าตรวจพบว่าความดันมากกว่าหรือเท่ากับ 140/90 มิลิเมตรปรอท อยู่เสมอถือว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

         ความดันโลหิตสูง ถ้าปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษา จะทำให้เกิดโรคทางหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ์, อัมพาต ) โรคหลอดเลือดหัวใจ  หัวใจล้มเหลว หรือหัวใจวายเฉียบพลันได้ บางคนมีความดันโลหิตสูง แต่ไม่มีอาการแสดงให้เห็น การตรวจสุขภาพเป็นประจำจะสามารถพบภาวะความดันโลหิตสูงที่ซ่อนเร้นอยู่ได้

คำแนะนำสำหรับผู้ที่มีความดันโลหิตสูง

1.ต้องรู้ระดับความดันโลหิตของท่านเอง ทั้งตัวบนและตัวล่าง โดยตรวจวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอ

2.ควบคุมน้ำหนักของท่านให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

3.หลีกเลี่ยงอาหารเค็ม ไม่เติมเกลือ น้ำปลา ซีอิ้ว ในอาหารอีก หลีกเลี่ยงอาหารที่ใส่ผงชูรสมากๆ

4.หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งไขมันจากสัตว์ ไม่สูบบุหรี่ ยาเส้น

5.งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

6.รับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอ ไม่ขาดยา ไม่ซื้อยารับประทานเอง โดยไม่ตรวจวัดความดันโลหิต หรือไม่พบแพทย์ หากมีปัญหาเกี่ยวกับยาที่ใช้ โปรดปรึกษาแพทย์

7.พบแพทย์ตามนัด แม้ยายังไม่หมดก็ตาม เพื่อติดตามผลการรักษาและเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยา

8.ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 3-5 วัน วันล่ะ 30-40 นาที เป็นประจำ

9.แนะนำให้บิดา มารดา ญาติพี่น้องของท่านไปตรวจวัดความดันโลหิต เนื่องจากความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการใดๆ จะทราบเมื่อตรวจวัดความดันโลหิตเท่านั้น

Login to post comments