ปลูกต้นไม้และพัฒนาถนนสายเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐

12 มิถุนายน 2562 Written by One Page 80
Rate this item
(0 votes)
คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางกล่ำร่วมกันปลูกต้นทองอุไร จำนวน 15 ต้นในล้อรถ เพื่อสร้างเส้นทาง เฉลิมพระเกียรติให้ร่มรื่นบริเวณถนนเส้นทางข้างโรงพยาบาล โดยให้มีการรักษาความสะอาดตลอดเส้นทาง และปลูกไม้ดอกสีเหลือง ซึ่งเป็นสีพระจำพระองค์ เพื่อสร้างความร่มรื่นและสวยงามตลอดเส้นทาง ทั้งยังคืน ความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศน์ เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และรักษาความสะอาด เพื่อลดโรคติดต่อ โดยการนำล้อรถซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุง มาใช้แทนกระถาง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ และสร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการสร้างสุขภาพ
Login to post comments