ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน (25)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

29 1 2563 11 35 52

สอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ ในวันที่ 30 ม.ค. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบางกล่ำ(ชั้น2)

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมที่เอกสารไฟล์แนบท้าย

 

 

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด (จ้างเหมา)

14 1 2563 8 42 31

 

ด้วยโรงพยาบาลบางกล่ำ มีความประสงค์รับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-24 มกราคม 2563 ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น2) โรงพยาบาลบางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ในวันและเวลราชการ

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารไฟล์แนบท้าย

 

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมที่เอกสารไฟล์แนบท้าย

 

ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 3 อัตรา

1 11 2562 9 10 47

 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 31ต.ค. - 15 พ.ย. 2562  ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป(ชั้น 2) โรงพยาบาลบางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา  หรือสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 074-328222 ต่อ 23-24 ในวันและเวลาราชการ

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Page 1 of 2