ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน (17)

ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 3 อัตรา

1 11 2562 9 10 47

 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 31ต.ค. - 15 พ.ย. 2562  ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป(ชั้น 2) โรงพยาบาลบางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา  หรือสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 074-328222 ต่อ 23-24 ในวันและเวลาราชการ

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธิ์คัดเลือกมาสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม (ชั้น2) โรงพยาบาลบางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป และผู้ที่ไม่มาสอบสัมภาษณ์ในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

17 10 2562 8 50 11

 

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

 

 

ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 4 อัตรา

2 10 2562 9 19 19

 

 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 - 15 ต.ค. 2562  ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป(ชั้น 2) โรงพยาบาลบางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 074-328222 ต่อ 23-24

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

 

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

โรงพยาบาลบางกล่ำ ประกาศรับสมัครงาน ดังนี้

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

 

ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย

ประกาศผลการสอบคัดเลือก จ้างเหมาบริการ

30 4 2562 10 16 32

 

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น มาปฏิบัติและทดลองงานในวันที่ประกาศไว้  รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบไฟล์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นจ้างเหมาบริการ หลายอัตตรา

ด้วยโรงพยาบาลบางกล่ำ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นจ้างเหมาบริการ ดังนี้

1. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร(คนครัว) จำนวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งพนักงานบริการ (รปภ.) จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 - 24 เม.ย. 2562 ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น2) โรงพยาบาลบางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลาในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป หมายเลข 074-328221-222 ต่อ 23-24

 

รายละเอียดละเอียดข้อมูลตามเอกสารไฟล์แนบ
หน้าที่ 1 จาก 2