30 4 2562 10 16 32

 

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น มาปฏิบัติและทดลองงานในวันที่ประกาศไว้  รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบไฟล์