Displaying items by tag: ประกาศรับสมัครผู้ช่วยเหลือคนไข้

ด้วยโรงพยาบาลบางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมา) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา 
ตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. 2562 - 1 ก.พ. 2562 ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น2) โรงพยาบาลบางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 074-328222 ต่อ 23
โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร และวิธีการคัดเลือก ดังรายละเอียดเอกสารไฟล์แนบท้าย