วิสัยทัศน์ (VISSION)
"บริการได้มาตรฐาน พัฒนางานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ควบคู่การดูแลระยะยาว ชาวบางกล่ำสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ภายในปี 2564"


ค่านิยม
“โรงพยาบาลบางกล่ำ อบอุ่นเหมือนบ้าน บริการด้วยใจและรอยยิ้ม”
previous arrow
next arrow
Slider

Bangklam Hospital

การจัดซื้อจัดจ้าง

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564

วันอังคาร, 07 กันยายน 2564 09:15

  ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกล่ำ ได้สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม...

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  รายการจ้างออกแบบปรับปรุงคลินิก ARI

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  รายการจ้างออกแบบปรับปรุงคลินิก ARI

วันพุธ, 18 สิงหาคม 2564 13:34

ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  รายการจ้างออกแบบปรับปรุงคลินิก AR...

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564

วันพุธ, 18 สิงหาคม 2564 13:25

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกล่ำ ได้สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 เ...

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564

วันจันทร์, 12 กรกฎาคม 2564 08:34

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกล่ำ ได้สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2564...

ข่าวรับสมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง

ประกาศรับสมัครพนักงานซักฟอก

ประกาศรับสมัครพนักงานซักฟอก

วันศุกร์, 16 กรกฎาคม 2564 08:52

  ด้วยโรงพยาบาลบางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกรับจ้างเหมาบริ...

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

วันศุกร์, 14 พฤษภาคม 2564 10:43

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข       รายละเอียดเพิ่มเติมที่เอกสารไ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

วันอังคาร, 11 พฤษภาคม 2564 13:34

      รายละเอียดเพิ่มเติมที่เอกสารไฟล์แนบที่ Download attachments:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

วันพฤหัสบดี, 22 เมษายน 2564 08:49

  ด้วยโรงพยาบาลบางกล่ำ มีความประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง...

 

ระบบสารสนเทศ รพ.บางกล่ำ

ลิงค์ระบบงาน ระบบสารสนเทศของเครือข่าย หน่วยงาน รพ.บางกล่ำ .datacenter bangklam
Data Center บางกล่ำ

Songkhla IS ระบบสารสนเทศอำเภอบางกล่ำ

skho dc
ระบบสารสนเทศจังหวัดสงขลา

ระบบสารสนเทศด้านข้อมูลสุขภาพจังหวัดสงขลา SIS

eds
ระบบหนังสือเวียน EDS สสจ.สงขลา

ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สสจ.สงขลา (EDS = Electronic Documents System)
ecliam
ระบบข้อมูลการเงิน บัญชี E-Cliam

ระบบรายงานข้อมูลการเงินและบัญชี E-HOS Accounting รพ.บางกล่ำ

use car conf
ระบบขอใช้รถราชการ ห้องประชุมออนไลน์

ระบบขอใช้รถราชการออนไลน์ ใช้ห้องประชุมออนไลน์

authentication software
ระบบพิสูจย์ยืนยันตัวตนการใช้งานอินเตอร์เน็ต

Login Internet Authencation Bangklam Hospital
qc datacenter
ระบบตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม

ระบบรายงานข้อมูลการเงินและบัญชี E-HOS Accounting รพ.บางกล่ำ

skho
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา | Songkhla Provincial Public Health Office

datacenter
กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข
labor alienate
ปฏิทินตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

ปฏิทินแสดงจำนวนการตรวจสุขภาพแรงงานของ รพ.บางกล่ำ

thai refer
Thai Refer Web

ระบบรายงาน Thai Refer Report Online

datacenter
ระบบตรวจสอบโครงการ

ระบบตรวจสอบโครงการเพื่อขออนุมัติ สสจ.สงขลา
ita bangklam
ITA รพ.บางกล่ำ

Integrity and transparency assessment : ITA

cqi bangklam
CQI ผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการ นวัตกรรม CQI ผลงานวิจัย

hy
ระบบนัด Refer Online

ระบบนัด Refer Online รพ.หาดใหญ่
hrms icon 250x250
HRMS on Cloud

HRMS on Cloud ของโรงพยาบาลบางกล่ำ

icon 20181113083642

ระบบจองคิวออนไลน์

จองคิวออนไลน์ โรงพยาบาลบางกล่ำ

website magnifier 512

ตรวจสอบสิทธิ์ต่างด้าว

ผู้มีปัญหาเฉพาะสิทธิ์ / แรงงานต้างด้าว / เคลม
labor care

ระบบจองคิวส่งตรวจ COVID-19

ระบบจองคิวส่งตรวจ COVID-19 สำหรับแรงงานต่างด้าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

unnamed

ระบบ eDms Intranet รพ.บางกล่ำ

ระบบโหลดเอกสารออนไลน์ภายใน Intranet รพ.บางกล่ำ

user reviews icon

RM ความเสี่ยง(ระบบเดิม)

ระบบความเสี่ยงเดิมของ รพ.บางกล่ำ
icon profess
HRD COVID-19 System V.1.0

ระบบจัดเก็บข้อมูลผู้มารับการตรวจ COVID-19

step 2 1

ANT แจ้งซ่อมออนไลน์

ANT แจ้งซ่อมออนไลน์ (ระบบใหม่)ปฏิทินกิจกรรม รพ.บางกล่ำ

ปฏิทินกิจกรรม รพ.บางกล่ำ .