ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๐๐๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบางกล่ำ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ๑ หลัง

Rate this item
(0 votes)

                     จังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู        เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๐๐๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบางกล่ำ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ นั้น

                    อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ     ๒,๐๐๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบางกล่ำ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ    จังหวัดสงขลา ๑ หลัง  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรแสงวิศวกรรม  (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๑๙๐,๐๐๐ บาท (เงินยี่สิบสองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 

ตามรายละเอียดแนบท้าย

Last modified on วันศุกร์, 22 พฤษภาคม 2563 14:45
Login to post comments