ตำแหน่ง:
โรงพยาบาลบางกล่ำ
ที่อยู่:
โรงพยาบาลบางกล่ำ,
เลขที่ 117 ม.1, ต.บางกล่ำ,
อ.บางกล่ำ, จ.สงขลา 90110
ประเทศไทย
อ.บางกล่ำ
จ.สงขลา
90110
ประเทศไทย
อีเมล:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์:
Tel - 074-328-221
โทรสาร:
Fax - 074-328223
ส่งอีเมล
(ไม่จำเป็น)
ข้อมูลอื่นๆ:

แผนที่ตั้งและติดต่อสอบถาม

เสนอแนะ ติชม เรื่อง ร้องเรียน 

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ รพ.บางกล่ำ

 โรงพยาบาลบางกล่ำ

เลขที่ 117, หมู่ที่ 1 , ตำบล บางกล่ำ
อำเภอ บางกล่ำ, จังหวัด สงขลา , 90110

OFFICIAL E-MAIL

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHONE OR FAX NUMBER

โทรศัพท์ (074) 328-221 - 2
โทรสาร (074) 328-223
อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน (074) 328-376