เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๓

Rate this item
(0 votes)

07 04 2564 16 02 09

 

เรื่อง  การจำหน่ายพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๓

ด้วย จังหวัดสงขลา จะดำเนินการขายครุภัณฑ์ชำรุดโดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปี ๒๕๖๓ของโรงพยาบาลบางกล่ำ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เอกสารไฟล์แนบ Download attachments: