รับชุดตรวจโควิด ATK จาก สปสช. ฟรี

Rate this item
(0 votes)

b7ixwy

ประชาชน "กลุ่มเสี่ยง" รับชุดตรวจโควิด ATK จาก สปสช. ฟรี 

ติดต่อรับชุดตรวจโควิด ATK ได้ที่ โรงพยาบาลบางกล่ำ, ร.สต.บางกล่ำ, รพ.สต.บ้านหาร, รพ.สต.ป่ายาง และ PCU โคกเมา 

ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 088-7960616 ในเวลาราชการเท่านั้น

 

รายละเอียดตามเอกสารไฟล์แนบท้าย