การให้บริการทางทันตกรรม เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19

Rate this item
(0 votes)

ผังการให้บริการทันตกรรม เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19

 

 เนื่องด้วยการปพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ทำให้ทางกลุ่มงานทันตกรรม จำเป็นต้องมีการปรับรูปแบบการให้บริการและปรับโครงสร้างของห้องให้บริการ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของเชื้อจากหัตถการต่างๆ ในระหว่างที่รอการปรับโครงสร้างของห้องให้บริการที่โรงพยาบาล จึงขอแยกการให้บริการทางทันตกรรมดังนี้ กรณีอุดฟันและขูดหินปูน ให้บริการที่ รพ.สต.ท่าช้าง กรณีถอนฟัน เจ็บ ปวดฉุกเฉินและทำฟันปลอม ให้บริการที่โรงพยาบาลบางกล่ำ และขอใช้รูปแบบนี้จนกว่าการปรับโครงสร้างของห้องให้บริการทางทันตกรรมที่โรงพยาบาลจะแล้วเสร็จ

 

รายละเอียดดังเอกสารไฟล์แนบ

Last modified on วันพฤหัสบดี, 16 กรกฎาคม 2563 16:20
Login to post comments