ข้อมูลข่าวสาร

Rate this item
(1 Vote)

1. ข้อมูลหน่วยงาน

2. แผนปฏิบัติการประจำปี และการติดตามประเมินการดำเนินงานตารมแผนปฏิบัติการประจำปี

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

4. ข้อร้องเรียนและหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหากรณีที่มีการร้องเรียน

5. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน

6. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

7. มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน

8. ขั้นตอนในการให้บริการ

9. กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน (Law, Regulatory)

10. คลังความรู้

11. เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Web Link

12. ข่าวประชาสัมพันธ์

13. คำสั้ง แต่งตั้ง ประกาศ

 

 

Last modified on วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2562 09:48