ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (32)

ประกาศผู้ชนะ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอล

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอล

2022 05 20 09 07 15

 

เอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพ

2018 05 02150431

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพ

2022 04 27 16 13 08

 

เอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

 

ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA

678

ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA จำนวน 1 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022 04 27 15 19 10

 

 

เอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

 

ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย

ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย

 

2022 04 05 15 44 46

 

 

เอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

 

 

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA

 

2022 04 05 15 40 25

 

 

เอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

 

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง (e-bidding)

bangklamhospital procure news 3

 

ร่างประกาศประกวดราคาจ้าง ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาลบางกล่ำ

2022 03 19 08 11 25

 

 

2022 03 19 08 12 58

 

 

เอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

 

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซม ปรับปรุงคลินิก ARI

04 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซม ปรับปรุงคลินิก ARI

 

2022 02 04 09 37 48

เอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

 

 

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงคลินิก ARI และคลินิกโรคติดเชื้อ

จังหวัดสงขลา มีความประสงจะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงคลินิก ARI และคลินิกโรคติดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bilding) จำนวน 1 โครงการ ที่ โรงพยาบาลบางกล่ำ ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ราคาของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,466,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

1642567056961

 

เอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

 

 

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซม ปรับปรุงคลินิก ARI และคลินิกโรคติดเชื้อ จำนวน ๑ โครงการ

 

ซ่อมแซม ปรับปรุงคลินิก ARI และคลินิกโรคติดเชื้อ จำนวน ๑ โครงการ

ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงพยาบาลบางกล่ำ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

วันประกาศร่างเอกสารประกวดราคา วันที่ 13 มกราคม 2565

วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 18 มกราคม 2565

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bangklamhospital.go.th หรือwww.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๗๔๓๒ ๘๒๒๑ ต่อ ๒๓ ในวันและเวลาราชการ

 

2022 01 13 10 06 43

 

 

2022 01 13 10 08 17

 

 

 

 

เอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

 

 

โครงการจัดจ้างซ่อมแซม ปรับปรุงคลินิก ARI และคลินิกโรคติดเชื้อ

 

โครงการจัดจ้างซ่อมแซม ปรับปรุงคลินิก ARI และคลินิกโรคติดเชื้อ

1641875425806

 

เอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

 

หน้าที่ 1 จาก 3