ขอขอบคุณ คุณพนิดา ลาภาธารกุล

27 เมษายน 2563 Written by One Page 260
Rate this item
(0 votes)

คุณพนิดา ลาภาธารกุล

มอบข้าวสารถุงละ 5 ก.ก. จำนวน 155 ถุง

ปลากระป๋อง 600 กระป๋อง

เพื่อส่งมอบให้ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้ยากไร้ในพื้นที่บางกล่ำ

Login to post comments