ขอขอบคุณ ศูนย์เฉพาะกิจ จิตอาสา ประชาสร้าชาติ "บ้านขนมดิน"

15 พฤษภาคม 2563 Written by One Page 329
Rate this item
(0 votes)

ศูนย์เฉพาะกิจ จิตอาสา ประชาสร้าชาติ "บ้านขนมดิน" 062-8265244

มอบ คุกกี้ 120 ชิ้น, ลูกตาลลอยแก้ว 15 ถ้วย, สละลอยแก้ว 15 ถ้วย, เค้กกล้วยหอม 14 ชิ้น

Login to post comments