จังหวัดสงขลา มีความประสงจะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงคลินิก ARI และคลินิกโรคติดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bilding) จำนวน 1 โครงการ ที่ โรงพยาบาลบางกล่ำ ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ราคาของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,466,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

1642567056961

 

เอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

 

 

 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกล่ำ ได้สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

จึงขอสรุปผลการดำเนินการประจำเดือนฯ

 

เอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

วันจันทร์, 17 มกราคม 2565 14:45

ประกาศให้บริการวัคซีนโควิด-19

โรงพยาบาลบางกล่ำ เปิดให้บริการวัคซีนโควิด-19

วันที่ 17-19, 21, 24-28, 31 มกราคม 2565

ณ โรงเรียนบางกล่ำวิทยารัชมังคลาภิเษก อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น.

วันพฤหัสบดี, 13 มกราคม 2565 13:44

เชิญชวนตรวจ ATK และฉีดวัคซีนโควิด-19

ขอเชิญประชาชนที่เดินทางไปต่างจัวหงัด ช่วงปีใหม่ ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 2564 - 3 ม.ค. 2565

เข้ารับการตรวจ ATK ที่ รพ.บางกล่ำ หรือ รพ.สต.ใกล้บ้าน พร้อมคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

พร้อมกันนี้ เชิญชวนฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ สถานที่ให้บริการตารางให้บริการ

 

เชิญชวนตรวจ ATK และฉีดวัคซีน14 01 2565 3

 

 

 

ซ่อมแซม ปรับปรุงคลินิก ARI และคลินิกโรคติดเชื้อ จำนวน ๑ โครงการ

ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงพยาบาลบางกล่ำ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

วันประกาศร่างเอกสารประกวดราคา วันที่ 13 มกราคม 2565

วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 18 มกราคม 2565

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bangklamhospital.go.th หรือwww.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๗๔๓๒ ๘๒๒๑ ต่อ ๒๓ ในวันและเวลาราชการ

 

2022 01 13 10 06 43

 

 

2022 01 13 10 08 17

 

 

 

 

เอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

 

 

 

โครงการจัดจ้างซ่อมแซม ปรับปรุงคลินิก ARI และคลินิกโรคติดเชื้อ

1641875425806

 

เอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่อวติดตามการทำงานของหัวใจปละสัญญาณชี 4 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 6 เตียง จำนวน 1 เครื่อง

 

2022 01 04 15 05 05

เอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

 

 

 

สวัสดีปีใหม่ 2565 โรงพยาบาลบางกล่ำให้บริการวัคซีนโควิด-19

วันที่ 4, 6 และ 7 มกราคม 2565

ณ โรงเรียนบางกล่ำวิทยารัชมังคลาภิเษก

ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น.

โรงพยาบาลบางกล่ำเปิดให้บริการวัคซีนโควิด-๑๙

ebid1

 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 6 เตียง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๗๔๓๒ ๘๒๒๑ ต่อ ๒๓ ในวันและเวลาราชการ

 

2021 12 21 14 42 29

 

ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์

 

หน้าที่ 1 จาก 38