ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวมาทำการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบางกล่ำ (ชั้น2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

 

รายละเอียดเอกสารเพิ่มเติมที่เอกสารไฟล์แนบ Download attachments

 

 

วันพฤหัสบดี, 14 ตุลาคม 2564 10:40

รับชุดตรวจโควิด ATK จาก สปสช. ฟรี

b7ixwy

ประชาชน "กลุ่มเสี่ยง" รับชุดตรวจโควิด ATK จาก สปสช. ฟรี 

ติดต่อรับชุดตรวจโควิด ATK ได้ที่ โรงพยาบาลบางกล่ำ, ร.สต.บางกล่ำ, รพ.สต.บ้านหาร, รพ.สต.ป่ายาง และ PCU โคกเมา 

ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 088-7960616 ในเวลาราชการเท่านั้น

 

รายละเอียดตามเอกสารไฟล์แนบท้าย

 

 

 

 

 

announce 0 0

ด้วยโรงพยาบาลบางกล่ำ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นสลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่ 1 - 12 ตุลาคม 2564 ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป(ชั้น2) โรงพยาบาลบางกล่ำ ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 074-328221 ต่อ 23-24 ในวันและเวลาราชการ

 

รายละเอียดเอกสารเพิ่มเติมที่เอกสารไฟล์แนบ Download attachments

 

วันพฤหัสบดี, 30 กันยายน 2564 12:32

ประกาศผลพนักงานบริการ(ทำความสะอาด)

ประกาศผลพนักงานบริการ(ทำความสะอาด)

ประกาศผลพนักงานบริการทำความสะอาด 20211001T052949Z 001

 

รายละเอียดเอกสารเพิ่มเติมที่เอกสารไฟล์แนบ Download attachments

 

วันศุกร์, 01 ตุลาคม 2564 10:41

ประกาศเรียกลำดับที่ 5,601-6,000

678
 
ประกาศเรียกคิวเพื่อรับบริการวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลบางกล่ำลำดับที่ 5,601-6,000 รับบริการวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 08:30-11:30 น. ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอบางกล่ำ
 
สามารถตรวจสอบคิวได้ที่  healthcare.skho.moph.go.th
 

1536812468 banner2

 

ด้วยโรงพยาบาลบางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา มีความประสงค์รับสมัครบุคตลเพื่อคัดเลือกรับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ(ทำความสะอาด) ปฏิบัติงานคลินิกชุมชนโคกเมา จำนวน 1 อัตรา 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 ก.ย. 64 - 23 ก.ย. 64 ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป(ชั้น 2) โรงพยาบาลบางกล่ำ ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 074-328222 ต่อ 23, 24 ในวันและเวลาราชการ

 

2021 09 07 11 18 48

 

 

2021 09 07 11 19 07

 

 

รายละเอียดเอกสารเพิ่มเติมที่เอกสารไฟล์แนบ Download attachments

 

 

 

 

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกล่ำ ได้สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

จึงขอสรุปผลการดำเนินการประจำเดือนฯ

 

เอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

 

 

วันอังคาร, 24 สิงหาคม 2564 12:02

สรุปการให้บริการวัคซีน


news5
 
สรุปการให้บริการวัคซีน
ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564

news2

ประกาศจังหวัดสงขลา

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  รายการจ้างออกแบบปรับปรุงคลินิก ARI และคลินิกโรคติดเชื้อโรงพยาบาลบางกล่ำ จำนวน  ๑  งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  จากเงินบำรุงโรงพยาบาลบางกล่ำ

 

เอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกล่ำ ได้สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

จึงขอสรุปผลการดำเนินการประจำเดือนฯ

 

เอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments