วันศุกร์, 16 กรกฎาคม 2564 08:52

ประกาศรับสมัครพนักงานซักฟอก

หัวข่าวรับสมัครงาน1

 

ด้วยโรงพยาบาลบางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกรับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานซักฟอก จำนวน 1 อัตรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 074-328221-222 ต่อ 23, 24 ในวันและเวลาราชการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เอกสารไฟล์แนบที่ Download attachments:

 

2021 07 16 8 58 47

2021 07 16 9 00 24

 

 

แจ้งเลื่อนวัน/เวลาฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2

 

Cover web AstraZeneca dose 2

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกล่ำ ได้สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 เรียบร้อยแล้ว

จึงขอสรุปผลการดำเนินการประจำเดือนฯ

 

ดังเอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

วันพฤหัสบดี, 10 มิถุนายน 2564 09:03

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันฉีดวัคซีนโควิด-19

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันฉีดวัคซีนโควิด-19

 

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกล่ำ ได้สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

จึงขอสรุปผลการดำเนินการประจำเดือนฯ

 

 

ดังเอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

 

 

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกล่ำ ได้สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564 เรียบร้อยแล้ว

จึงขอสรุปผลการดำเนินการประจำเดือนฯ

 

 

ดังเอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกล่ำ ได้สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนีนาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

จึงขอสรุปผลการดำเนินการประจำเดือนฯ

 

 

ดังเอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

 

64 05 14 ประกาศ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เอกสารไฟล์แนบที่ Download attachments:

 

11 05 2564 13 33 07

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เอกสารไฟล์แนบที่ Download attachments:

22 04 2564 8 49 15

 

ด้วยโรงพยาบาลบางกล่ำ มีความประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา 

22 04 2564 8 55 54

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เอกสารไฟล์แนบที่ Download attachments: