ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกล่ำ ได้สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือมีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

จึงขอสรุปผลการดำเนินการประจำเดือนฯ 

 

 

ดังเอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้าย

คุณนิศารัตน์ อัยรักษ์

บริจาค แมส(หน้ากากอนามัย) 1 กล่อง และ N95 จำนวน 10 ชิ้น

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ภาคใต้

มอบ สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 1000 ml จำนวน 104 แกลลอน

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกล่ำ ได้สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมเมษายน 2563 เรียบร้อยแล้ว

จึงขอสรุปผลการดำเนินการประจำเดือนฯ 

 

ดังเอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้าย

ศูนย์เฉพาะกิจ จิตอาสา ประชาสร้าชาติ "บ้านขนมดิน" 062-8265244

มอบ คุกกี้ 120 ชิ้น, ลูกตาลลอยแก้ว 15 ถ้วย, สละลอยแก้ว 15 ถ้วย, เค้กกล้วยหอม 14 ชิ้น

กรมทหารราบที่ 5 ค่ายเสนาณรงค์

มอบแอลกอฮอล์ 5 แกลลอนใหญ่

มูลนิธิไฉ่ซิ่งเอี๋ย (เทพเจ้าแห่งโชคลาภ)

มอบข้าวกล่อง 160 กล่อง พร้อมน้ำดื่ม 13 เเพ็ค

บริษัท ยูนิตี้เทคโนโปรดักซ์ จำกัด

มอบชุด PPE จำนวน 25 ชุด

คุณนาถลดา ปภากรวิจิตร

คุณกิรณา ปภากรวิจิตร

น้องกรรัช ปภากรวิจิตร

บริจาคน้ำดื่ม 200 แพ็ค

PTTEP , EXTERAN และ บริษัท อดิสรสงขลา จำกัด

มอบ หน้ากากอนามัย 24 กล่อง, แอลกอฮอล์เจล 20 ขวด 20 แกลลอน,

น้ำดื่ม 350 CC 10 แพ็ค 500 CC 30 แพ็ค และแอลกอฮอล์เจล ขวดเล็ก 3 ขวด