unnamed public

 

การรับยาในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้องรัง

DOCs and Nurses

 

โรงพยาบาลบางกล่ำ ขอขอบคุณ ร้าน 1688 Express Shop ที่บริจาคน้ำดื่ม 300 แพค

 

วันพุธ, 21 เมษายน 2564 11:05

ขอสนับสนุนอุปกรณ์

431385 171006015316

โรงพยาบาลบางกล่ำ มีความประสงค์ขอรับบริจาค น้ำดื่ม อาหารแห้ง อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์, ชุด PPE, หน้ากากอนามัย(แมสก์), N95, ถุงสวมเท้ากันน้ำได้แบบสั้นและยาว

เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโควิด-19

ชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลบางกล่ำ จัดกิจกรรมล่องเรือหารักษ์ (รักษ์สิ่งแวดล้อม) ณ ตลาดน้ำบางกล่ำ

วันอาทิตย์, 18 เมษายน 2564 14:29

ประกาศจากโรงพยาบาลบางกล่ำ

07 04 2564 16 02 09

 

เรื่อง  การจำหน่ายพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๓

ด้วย จังหวัดสงขลา จะดำเนินการขายครุภัณฑ์ชำรุดโดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปี ๒๕๖๓ของโรงพยาบาลบางกล่ำ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เอกสารไฟล์แนบ Download attachments:

 

วันอังคาร, 30 มีนาคม 2564 11:03

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมีนาคม 2564

244450

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมีนาคม 2564 โดยงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม

 

 

 

วันอังคาร, 30 มีนาคม 2564 11:00

กิจกรรมวันไตโลก

244449

 

กิจกรรมวันไตโลก โดยงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม

 

30 03 2564 9 39 14

 

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวในวันพุธที่ 31 มี.ค. 2564 ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกล่ำ

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เอกสารไฟล์แนบที่ Download attachments:

 

 

 

24 03 2564 15 41 13

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เอกสารไฟล์แนบที่ Download attachments