วันพฤหัสบดี, 14 พฤษภาคม 2563 09:57

คุณปิยะธิดา อิฐสุวรรณ

คุณปิยะธิดา อิฐสุวรรณ

บริจาค ชุด PPE 2 ชุด และ Mask KN95 จำนวน 20 ชิ้น

วันพฤหัสบดี, 14 พฤษภาคม 2563 09:51

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอรส์ จำกัด

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอรส์ จำกัด

สนับสนุนชุดและอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ชุดคลุม Isolation Gown และ Face Shield

วันพฤหัสบดี, 14 พฤษภาคม 2563 09:48

คุณอนัญญา เบญจเวชโกมล

คุณอนัญญา เบญจเวชโกมล

บริจาค หน้ากากผ้าสะท้อนน้ำ 300 ชิ้น

(โครงการหน้ากากผ้าสะท้อนน้ำ โดยคุณไหม&คุณหม่อน)

กลุ่มพนักงานและเจ้าหน้าที่ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย)

จำกัด บริจาค ชุด PPE จำนวน 15 ชุด

ร้านยา Ok เภสัช โดย ภญ.วราวรรณ ยืนฐานะกุล

บริจาค ชุด PPE จำนวน 15 ชุด

สำนักงานตัวแทนนายหน้าประกันภัยเบญจมินทร์

บริจาค หน้ากากอนามัย KN95 10 ชิ้น อุปกรณ์ทำ face shied 50 ชิ้น

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ร่วมกับ เทใจดอทคอม มูลนิธิแพทย์ชนบท

สนับสนุน PP Negative Pressure Chamber หรือตู้ความดันลบชนิดครอบเตียงผู้ป่วย

วันพฤหัสบดี, 14 พฤษภาคม 2563 09:19

บริษัท เมอร์กาโต้ เมดิคัล (ไทยเเลนด์)

บริษัท เมอร์กาโต้ เมดิคัล (ไทยเเลนด์)

มอบ ถุงมือ sterile จำนวน 10,000 ชิ้น

บ้านบนดอย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , ซีล บรรจุภัณฑ์สร้างในไร่ ชมรมศิษย์เก่าแม้โจ้สงขลา และ เพื่อน ญ.ว. 3/12

ร่วมกันบริจาค อุปกรณ์ทางการแพทย์

วันพฤหัสบดี, 14 พฤษภาคม 2563 09:07

คุณสมเกียรติ จาก กรุงเทพฯ

คุณสมเกียรติ จาก กรุงเทพฯ

บริจาค กล่องกันเชื้อ COVID-19 จำนวน 1 กล่อง