unnamed public

 

ประกาศจังหวัดสงขลา

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  รายการจ้างออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและผังท่อรวบรวมน้ำเสียโรงพยาบาลบางกล่ำ  จำนวน ๑ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  จากเงินงบประมาณ

 

 

ดังเอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

 

 

วันจันทร์, 15 มีนาคม 2564 10:38

รับตรวจราชการรอบที่ 1

282891

นพ.สมชัย อัศวสุดสาคร สาธาราณสุขนิเทศ พร้อมคณะทำงานได้ลงพื้นที่ตรวจราชการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบางกล่ำ รับตรวจราชการ เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2564 

วันจันทร์, 15 มีนาคม 2564 10:34

คลินิกวัยรุ่น รพ.บางกล่ำ

157395 saMMY

โครงการพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพในวัยรุ่น "รู้เท่าทันป้องกันท้องไม่พร้อม"

10 03 2564 9 40 42

 

ด้วยโรงพยาบาลบางกล่ำ  อ.บางกล่ำ จ.สงขลา มีความประสงค์รับสมัครบุคคล เป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา)​ ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์​)​  จำนวน  อัตรา สมัครด้วยตัวเอง ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป(ชั้น2) โรงพยาบาลบางกล่ำ จ.สงขลา ตั้งแต่วันที่ 10 - 23 มี.ค. 2564 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 074-328222 ต่อ 23-24

 

10 03 2564 9 46 01

 

 

ดังรายละเอียด​การรับสมัครตามรายละเอียดเอกสารที่ไฟล์​แนบท้าย

 

 

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกล่ำ ได้สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เรียบร้อยแล้ว

จึงขอสรุปผลการดำเนินการประจำเดือนฯ

 

 

ดังเอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

23 02 2564 16 03 27

 

กลุ่มบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกล่ำ ขออนมัติเผยแพร่ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์ข้างตัน

 

 

 

ดังเอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกล่ำ ได้สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกราคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

จึงขอสรุปผลการดำเนินการประจำเดือนฯ

 

 

ดังเอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

 

09 02 2564 13 58 49

 

ด้วยโรงพยาบาลบางกล่ำ  อ.บางกล่ำ   จ.สงขลา มีความประสงค์รับสมัครบุคคล เป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา)​ ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์​)​  จำนวน 2 อัตรา สมัครด้วยตัวเอง ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป(ชั้น2) โรงพยาบาลบางกล่ำ จ.สงขลา ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. -  มี.ค.  2564 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 074-328222 ต่อ 23-24

 

ดังรายละเอียด​การรับสมัครตามรายละเอียดเอกสารที่ไฟล์​แนบท้าย