วันอาทิตย์, 03 พฤษภาคม 2563 22:00

ขอขอบคุณ พญ.พัทธ์ธีรา สีทอง

พญ.พัทธ์ธีรา สีทอง

บริจาค ชุด PPE จำนวน 8 ชุด

สำนักงานเกษตรอำเภอบางกล่ำ กรมส่งเสริมการเกษตร

บริจาค มะม่วง จำนวน 10 กก.

วันอาทิตย์, 03 พฤษภาคม 2563 21:46

ขอขอบคุณ คุณชโรบล จิรรัตนโสภา

คุณชโรบล จิรรัตนโสภา

บริจาค แอลกอฮอล์ เจล ขนาด 390 ml จำนวน 6 ขวด

วันพฤหัสบดี, 30 เมษายน 2563 13:54

ขอขอบคุณ หมอไม้ สุวรรณรัตน์

หมอไม้ สุวรรณรัตน์

บริจาค เครื่องวัดอุณหภูมิ ชนิดไม่สัมผัสผู้ป่วย Infrared Thermometer

 

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขยาย

วันพฤหัสบดี, 30 เมษายน 2563 13:52

ขอขอบคุณ คุณยูเรเนีย หงส์

คุณยูเรเนีย หงส์

กรรมการผู้บริหารสูงสุดในเครือบริษัท กรีนริเวอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

บริจาคเงินให้รพ.บางกล่ำ 20,000 บาท

วันพฤหัสบดี, 30 เมษายน 2563 11:17

ขอขอบคุณ คุณพาขวัญ ศรีสวัสดิ์

คุณพาขวัญ ศรีสวัสดิ์

บริจาค เจลล้างมือ ขนาด 1000 ml จำนวน 2 ขวด

วันพฤหัสบดี, 30 เมษายน 2563 11:10

ขอขอบคุณ คุณธีรรัต ศรีพลับ

คุณธีรรัต ศรีพลับ

บริจาค เตียงสำหรับล้างไต , ไม้เท้า 1 อัน และเครื่องชั่งของเหลว

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์–ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

บริจาค ถุงมือสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ 8 ลัง จำนวน 8000 ชิ้น

คุณพรพันธ์ ชื่นใจ สำนักหอสมุด มจร. กรุงเทพฯ

บริจาค face shield จำนวน 50 ชิ้น

ผู้ประกอบการพลาสติกรวมใจ บริจาคฟิล์มพลาสติก

S 23977994