วันศุกร์, 29 มกราคม 2564 08:46

ปฏิทินกิจกรรม รพ.บางกล่ำ .

ปฏิทินกิจกรรม รพ.บางกล่ำ .

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์ในรถพยาบาลร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์ในรถพยาบาลและระบบการแพทย์ทางไกล (Mobile ใน Ambulance ประกอบด้วย Monitor (EKG,BP,O2), VDO-HD,Voive, GPS และแว่น VDO) จำนวน 1 ชุด

โรงพยาบาลบางกล่ำ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา วันที 27 มกราคม 2564

วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที 1 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที เว็บไซต์

www.bangklamhospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 74-328221 ต่อ 23

ในวันและเวลาราชการ

 

ตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารไฟล์แนบที่ Download attachments

28 01 2564 8 55 54

โรงพยาบาลบางกล่ำ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักจิตวิทยา 1 อัตรา , ตำแหน่งพนักงานบริการ(ผู้ช่วยทันตแพทย์) 1 อัตรา

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่1 ในตำแหน่งนักจิตวิทยา และตำแหน่งพนักงานบริการ(ผู้ช่วยทันตแพทย์) มารายงานตัวเพื่อทดลองปฏิบัติงาน เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2564  เวลา 08.30 ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป(ชั้น2) โรงพยาบาลบางกล่ำ หากไม่มารายงานตัวในวัน และเวลาที่กำหนดให้ จะถทอว่าบุคคลนั้นสละสิทธิ์ และโรงพยาบาลบางกล่ำจะให้ผู้ที่ได้ลำดับถัดไปมารายงานตัวแทน

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายที่ Download attachments

25 01 2564 13 36 21

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักจิตวิทยา ตำแหน่งบริการ(ผู้ช่วยทันตแพทย์) ดังรายชื่อข้างต้น

โดยให้มารายงานตัวเวลา 08.30 - 08.45 น. และจะทำการสอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. ในวันที่ 26 ม.ค. 2564 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบางกล่ำ(ชั้น2)

 

ดังรายละเอียดตามเอกสารไฟล์แนบ

 

 

 

 

 

 

 

25 01 2564 8 58 59

 

ด้วยโรงพยาบาลบางกล่ำ  อ.บางกล่ำ   จ.สงขลา มีความประสงค์รับสมัครบุคคล เป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา)​ ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์​)​  จำนวน 2 อัตรา สมัครด้วยตัวเอง ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป(ชั้น2) โรงพยาบาลบางกล่ำ จ.สงขลา ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. - 5 ก.พ. 64 ในวันและเวลาราชการ

ดังรายละเอียด​การรับสมัครตามรายละเอียดเอกสารที่ไฟล์​แนบท้าย

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกล่ำ ได้สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

จึงขอสรุปผลการดำเนินการประจำเดือนฯ

 

 

ดังเอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

14 01 2564 10 34 35

 

ด้วยโรงพยาบาลบางกล่ำ  อ.บางกล่ำ  จ.สงขลา มีความประสงค์​รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานบริการ(ผู้ช่วยทันตแพทย์) จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 14 ม.ค. 2564  ถึงวันที่  22 ม.ค. 2564  ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น 2) ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 074-328221 ต่อ 23, 24

 

14 01 2564 10 38 17

 

ดาวน์โหลด​เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารไฟล์​แนบท้าย 

 

 

13 01 2564 16 19 44

 

กลุ่มบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกล่ำ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์

 

ตามรายละเอียดแนบท้าย

 

 

 

กลุ่มบริการทั่วไป โรงพยาบาลบางกล่ำ ขอประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) 

28 12 2563 12 15 29

 

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดแนบท้ายที่ Download attachments