คณะกรรมการประสานสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ไทย-ไต้หวัน

มอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

วันอังคาร, 28 เมษายน 2563 08:46

ขอขอบคุณ โรงน้ำแข็งลีลาไอซ์

โรงน้ำแข็งลีลาไอซ์

บริจาค face shield 17 ชิ้น แมสผ้า 30 ชิ้น

น.ส.สุธาทิพย์ บุณยเกียรติ และครอบครัว

หจก. หาดใหญ่แบนเนอร์

บริจาค ชุด PPE จำนวน 18 ชุด

สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี

กลุ่มคนช่วยฅน นำทีมโดยนายอิสมาแอน หมัดอาด้ำ

บริจาค ชุด PPE จำนวน 24 ชุด

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

บริจาค น้ำดื่ม 5 แพ็ค และแอลกอฮอล์เจล 4 ขวด

วันจันทร์, 27 เมษายน 2563 22:58

ขอขอบคุณ ทีมไม้จิ้มฟันกู้โลก

ทีมไม้จิ้มฟันกู้โลก

บริจาค หน้ากากอนามัย N95 จำนวน 30 ชิ้น

วันจันทร์, 27 เมษายน 2563 21:50

ทีมจิตอาสาบ้านรักสัตว์ ขอนแก่น

ทีมจิตอาสาบ้านรักสัตว์ ขอนแก่น

บริจาค face shield จำนวน 50 ชิ้น และเสื้อฝน 10 ตัว

By FB: ผักตั้งโอ๋ อมรรัตน์

วันจันทร์, 27 เมษายน 2563 21:45

ขอขอบคุณ บริษัท GROBEST THAILAND

บริษัท GROBEST THAILAND

บริจาค บริจาคน้ำดื่มขวดเล็ก 30 แพ็ค ขวดใหญ่ 5 แพ็ค

วันจันทร์, 27 เมษายน 2563 21:37

ขอขอบคุณ คุณพนิดา ลาภาธารกุล

คุณพนิดา ลาภาธารกุล

มอบข้าวสารถุงละ 5 ก.ก. จำนวน 155 ถุง

ปลากระป๋อง 600 กระป๋อง

เพื่อส่งมอบให้ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้ยากไร้ในพื้นที่บางกล่ำ

วันจันทร์, 27 เมษายน 2563 21:29

ขอขอบคุณ คุณ ANN 168

คุณ ANN 168 บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์

เสื้อกันฝน 30 ตัว

Isolation gown 2 ชุด

ชุดป้องกันฝุ่นละออง 2 ชุด

Face shield 14 ชิ้น