การประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือภัยคุมคามทางเพศในที่ทำงาน

 

23 09 2563 11 37 38

 

รายละเอียดเพิ่มเติมโหลดได้ที่เอกสารไฟล์แนบ Download attachments 

แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุมคามทางเพศในการทำงาน

23 09 2563 11 05 11

 

     รายละเอียดเพิ่มเติมโหลดได้ที่เอกสารไฟล์แนบ Download attachments 

 

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มได้ที่เอกสารไฟล์

 

Screenshot 20200922 102247

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกล่ำ ได้สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

จึงขอสรุปผลการดำเนินการประจำเดือนฯ

 

ดังเอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

โรงพยาบาลบางกล่ำ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง นักโภชนาการ โดยจะทำการสอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบางกล่ำ(ชั้น2) 

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่แนบไฟล์ด้านล่างที่ Download attachments

 

14 09 2563 14 35 29

 

 

16 2 2564 12 08 43

 

โรงพยาบาลบางกล่ำ ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

รายการ ครุภัณฑ์ในรถพยาบาลและระบบการแพทย์ทางไกล จำนวน 1 ชุด

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่แนบไฟล์ด้านล่างที่ Download attachments

26 08 2563 15 29 57

 

ด้วยโรงพยาบาลบางกล่ำ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก ตำแหน่ง นักโภชนการ จำนวน 1 อัตรา 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค. 2563 - 10 ก.ย. 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น2) โรงพยาบาลบางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

รายละเอียดเติ่มเติม ดังรายละเอียดแนบท้ายเอกสารไฟล์แนบ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 074-328221 ต่อ 23-24 กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่แนบไฟล์ด้านล่าง

 

 

วันอังคาร, 25 สิงหาคม 2563 22:25

แผนที่ตั้งโรงพยาบาลบางกล่ำ

แผนที่ตั้งโรงพยาบาลบางกล่ำ Bangklam Hospital Map

วันพฤหัสบดี, 20 สิงหาคม 2563 14:26

Timeline HA

20 08 2563 14 29 08

 

 การพัฒนาคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อม

Time Re-accreditation ครั้งที่ 4

 

ดาวน์โหลดได้ที่เอกสารไฟล์แนบ

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกล่ำ ได้สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

จึงขอสรุปผลการดำเนินการประจำเดือนฯ

ดังเอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้าย