คุณทยา ทีปสุวรรณ

บริจาคถุง Hero's Bag 20 ใบ face shield 50 ชิ้น

คุณสุพจน์ ธีระวัฒนชัย

โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง พระราม 3 กทม.

บริจาค แมสผ้า จำนวน 200 ชิ้น

คุณกุ๊กไก่ - รังสิมา อิทธิพรวณิชย์

บริจาค Mask KN95 จำนวน 20 ชิ้น

วันจันทร์, 27 เมษายน 2563 21:01

ขอขอบคุณ Realiigoods.com

บริจาค แอลกอฮอล์ 70% ขนาด 500 ml จำนวน 60 ขวด

แอลกอฮอล์ 70% ขนาด 50 ml จำนวน 80 หลอด , ถุงครอบเท้า 30 คู่

รายชื่อผู้ร่วมบริจาค
GAO FAMILY
K.DING GUIJIAN
K.ZHANG HUI
K.NATCHA PEMSOMBUT
คุณวิไลวัลย์ จันทรา
คุณคำตัน จัตุรัส
คุณภานุชนาถ ฐานสุมั่น
คุณนิภาวรรณ จันมณี
คุณกันตพงษ์ อ่อนวงษ์
คุณชล ภูรอด
คุณณัฐริกา นันตาน้อย
และผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

คุณอารีรัตน์ ปุตาพัฒน์

บริจาค หน้ากากอนามัย Mask 1 กล่อง

น้ำดื่ม 20 โหล , ลังโฟม 144 ใบ

คุณกิรณา ปภากรวิจิตร 

คุณนาถลดา ปภากรวิจิตร

คุณกรธัช ปภากรวิจิตร

บริจาค ชุด PPE 10 ชุด , หน้ากากอนามัย N95 20 ชุด

น้ำดื่ม 20 โหล , ลังโฟม 144 ใบ

วันจันทร์, 27 เมษายน 2563 15:48

ด้วยรักและความห่วงใย

ด้วยรักและความห่วงใย

คุณสุนีย์ หมัดบินเฮด

บริจาค face shield จำนวน 90 ชิ้น และน้ำดื่มเก็กฮวย 5 แพ็ค

วันจันทร์, 27 เมษายน 2563 15:41

ขอขอบคุณผู้บริจาค โครงการ Give 4 Giver

โครงการ Give 4 Giver

บริจาค หน้ากาก 100 ชิ้น แอลกอฮอล์ 1 กล่อง

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า BMEi CMU Face Shield