ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกล่ำ ได้สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนิถุนายน 2563 เรียบร้อยแล้ว

จึงขอสรุปผลการดำเนินการประจำเดือนฯ 

ดังเอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้าย

ผังการให้บริการทันตกรรม เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19

 

 เนื่องด้วยการปพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ทำให้ทางกลุ่มงานทันตกรรม จำเป็นต้องมีการปรับรูปแบบการให้บริการและปรับโครงสร้างของห้องให้บริการ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของเชื้อจากหัตถการต่างๆ ในระหว่างที่รอการปรับโครงสร้างของห้องให้บริการที่โรงพยาบาล จึงขอแยกการให้บริการทางทันตกรรมดังนี้ กรณีอุดฟันและขูดหินปูน ให้บริการที่ รพ.สต.ท่าช้าง กรณีถอนฟัน เจ็บ ปวดฉุกเฉินและทำฟันปลอม ให้บริการที่โรงพยาบาลบางกล่ำ และขอใช้รูปแบบนี้จนกว่าการปรับโครงสร้างของห้องให้บริการทางทันตกรรมที่โรงพยาบาลจะแล้วเสร็จ

 

รายละเอียดดังเอกสารไฟล์แนบ

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกล่ำ ได้สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

จึงขอสรุปผลการดำเนินการประจำเดือนฯ 

ดังเอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้าย

วันเสาร์, 13 มิถุนายน 2563 11:53

ขอขอบคุณผู้บริจาค

บริจาคโดย
1. นายชม แก้วเพ็ชร
2. นางดวงเดือน แก้วเพ็ชร
3. เด็กหญิงเก็ตธนา นนทิอัฑฒกร

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกล่ำ ได้สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือมีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

จึงขอสรุปผลการดำเนินการประจำเดือนฯ 

 

 

ดังเอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้าย

คุณนิศารัตน์ อัยรักษ์

บริจาค แมส(หน้ากากอนามัย) 1 กล่อง และ N95 จำนวน 10 ชิ้น

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ภาคใต้

มอบ สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 1000 ml จำนวน 104 แกลลอน

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกล่ำ ได้สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมเมษายน 2563 เรียบร้อยแล้ว

จึงขอสรุปผลการดำเนินการประจำเดือนฯ 

 

ดังเอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้าย

ศูนย์เฉพาะกิจ จิตอาสา ประชาสร้าชาติ "บ้านขนมดิน" 062-8265244

มอบ คุกกี้ 120 ชิ้น, ลูกตาลลอยแก้ว 15 ถ้วย, สละลอยแก้ว 15 ถ้วย, เค้กกล้วยหอม 14 ชิ้น

กรมทหารราบที่ 5 ค่ายเสนาณรงค์

มอบแอลกอฮอล์ 5 แกลลอนใหญ่