เพื่อนร่วมรุ่นสตรีพัทลุง 2325

บริจาค mask 4 กล่อง Alcohol 2 ขวด เสื้อฝน 60 ตัว

คุณปิยเนตร ตันสุริยวงศ์

บริจาค PPE ชุดหมีสีขาว 5 ชุด

ขอขอบคุณผู้บริจาค ชมรมร้านขายยาจังหวัดสงขลา

บริจาคชุด PPE 50 ชุด ชุดกาวน์กันน้ำ 60 ชุด

กลุ่มกอไผ่ เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ บริจาค ชุด PPE จำนวน 10 ชุด

วันศุกร์, 24 เมษายน 2563 10:10

ขอขอบคุณผู้บริจาค T. He she it & T. Baby World

T. He she it บริจาคทิชชู 50 แพ็ค แผ่นกรอง 100 แพ็ค

T. Baby World บริจาค หน้ากากอนามัย N95 จำนวน 30 ชิ้น

วันที่ 22 เมษายน 2563
คุณสมพร บุญส่ง นายช่างโรงพยาบาลควนเนียง และคุณเกศราภรณ์ บุญส่ง ได้บริจาค อุปกรณ์สำหรับใช้Hand gel แบบใช้เท้าเหยียบ จำนวน 2 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลบางกล่ำ โดยมีคุณอุไร สันสาคร หัวหน้าศูนย์คุณภาพคุณสญใจ วงศ์สุนทร พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางกล่ำเป็นตัวแทนรับมอบ

ทางโรงพยาบาลขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

บริษัท ชัยพัฒนาโซลูชั่น จำกัด

บริจาคชุด PPE และหน้ากากอนามัย KN95

วันที่ 22 เมษายน 2563
ห้อง 6/1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ปี พ.ศ. 2530 และบจก.ดีโฟมเมอร์( ประเทศไทย)ได้บริจาคน้ำยาทำความสะอาด MULTI-5 จำนวน 4 ขวด ให้แก่โรงพยาบาลบางกล่ำ โดยมีคุณอุไร สันสาคร หัวหน้าศูนย์คุณภาพคุณสญใจ วงศ์สุนทร พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางกล่ำเป็นตัวแทนรับมอบ

ทางโรงพยาบาลขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

นายเศกสิทธิ์ สงเคราะห์

เด็กหญิงเก็ตธนา สงเคราะห์

บริจาค แอลกอฮอล์เจล จำนวน 25 ลิตร

โอห์ม ฐิติวัฒน์ ฤทธิ์ประเสริฐ , ฟลุ้ค ณธัช ศิริพงษ์ธร และแฟนคลับ

บริจาค แอลกอฮอล์เจล ขนาด 100 ml จำนวน 48 ชวด

บริจาค แอลกอฮอล์เจล ขนาด 300 ml จำนวน 30 ชวด