มูลนิธิไฉ่ซิ่งเอี๋ย (เทพเจ้าแห่งโชคลาภ)

มอบข้าวกล่อง 160 กล่อง พร้อมน้ำดื่ม 13 เเพ็ค

บริษัท ยูนิตี้เทคโนโปรดักซ์ จำกัด

มอบชุด PPE จำนวน 25 ชุด

คุณนาถลดา ปภากรวิจิตร

คุณกิรณา ปภากรวิจิตร

น้องกรรัช ปภากรวิจิตร

บริจาคน้ำดื่ม 200 แพ็ค

PTTEP , EXTERAN และ บริษัท อดิสรสงขลา จำกัด

มอบ หน้ากากอนามัย 24 กล่อง, แอลกอฮอล์เจล 20 ขวด 20 แกลลอน,

น้ำดื่ม 350 CC 10 แพ็ค 500 CC 30 แพ็ค และแอลกอฮอล์เจล ขวดเล็ก 3 ขวด

วันพฤหัสบดี, 14 พฤษภาคม 2563 09:57

คุณปิยะธิดา อิฐสุวรรณ

คุณปิยะธิดา อิฐสุวรรณ

บริจาค ชุด PPE 2 ชุด และ Mask KN95 จำนวน 20 ชิ้น

วันพฤหัสบดี, 14 พฤษภาคม 2563 09:51

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอรส์ จำกัด

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอรส์ จำกัด

สนับสนุนชุดและอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ชุดคลุม Isolation Gown และ Face Shield

วันพฤหัสบดี, 14 พฤษภาคม 2563 09:48

คุณอนัญญา เบญจเวชโกมล

คุณอนัญญา เบญจเวชโกมล

บริจาค หน้ากากผ้าสะท้อนน้ำ 300 ชิ้น

(โครงการหน้ากากผ้าสะท้อนน้ำ โดยคุณไหม&คุณหม่อน)

กลุ่มพนักงานและเจ้าหน้าที่ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย)

จำกัด บริจาค ชุด PPE จำนวน 15 ชุด

ร้านยา Ok เภสัช โดย ภญ.วราวรรณ ยืนฐานะกุล

บริจาค ชุด PPE จำนวน 15 ชุด

สำนักงานตัวแทนนายหน้าประกันภัยเบญจมินทร์

บริจาค หน้ากากอนามัย KN95 10 ชิ้น อุปกรณ์ทำ face shied 50 ชิ้น