คุณกรรณิกา พัสระ

บริจาค แอลกอฮอล์เจล ขนาด 450 ซีซี จำนวน 7 ขวด

บริษัท ลิฟวิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

บริจาค อุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อสำหรับแพทย์ (ขณะการทำหัตถกรรม)

คุณกฤษณะ​ ดอนเมือง​ กรุงเทพฯ

บริจาค แอลกอฮอล์เจล ซอง ขนาด 50 ml. จำนวน 7 ซอง

บริจาค แอลกอฮอล์เจล ขนาด 350 ml. จำนวน 3 ขวด

บริษัท มีรักษ์ 1 จำกัด (สำนักงานใหญ่)

บริจาค หน้ากาอนามัย KN 95 จำนวน 10 ชิ้น

คุณบุษยา เผ่าตำรวจ

บริจาค หน้ากาอนามัย N 95 จำนวน 16 ชิ้น

คุณเสาวนีย์ พันธ์พงศ์ศิริ

บจก. อาร์ แอนด์ เอ็น สตีล

บริจาค ชุดลูกหมี จำนวน 12 ชุด

คุณจิระเมศร์ จากกรุงเทพฯ

บริจาค ชุด PPE สะท้อนน้ำ จำนวน 20 ชุด

ขอขอบคุณผู้บริจาค บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

1. ข้าวสวยหอมมะลิ 10 หีบ

2. สต็กปลาทูน่า 5 หีบ

3. ห่อหมกทูน่า 5 หีบ

4. กะเพราไก่ 5 หีบ

5. พะโล้ไก่ไข่นกกระทา 5 หีบ

วันอังคาร, 21 เมษายน 2563 16:09

ขอขอบคุณผู้บริจาคน้ำดื่ม

คุณจิ๊บ ซีนิกส์และครอบครัว บริจาคน้ำดื่ม 69 แพ็ค

คุณบิว+คุณเอก บริจาคน้ำดื่ม 10 แพ็ค

คุณผัก ร้านหนังสือสยามบุ๊คส์ บริจาคน้ำดื้ม 22 แพ็ค

บมจ.กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต

สนง.มินทร์ลดา ผอ.มินทร์ลดา ศิริเกรียงศิน

บริจาค เฟสชิว 60