678

 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกล่ำ ได้สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 เรียบร้อยแล้ว

จึงขอสรุปผลการดำเนินการประจำเดือนฯ

 

เอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

pdpa

 

- นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล - 

 เพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่ สป.สธ. เก็บ รวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิของท่าน

 

PDPA   2022 06 08 15 31 13 765347 200x198
     
 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข

   

แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 
 
 
 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โรงพยาบาลบางกล่ำ
 
2022 07 08 11 01 38
 
 
 
 
 
 

 

ปฏิทินให้บริการวัคซีนโควิด-19 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

job bkh

 

โรงพยาบาลบางกล่ำ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ

- ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา

- ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

 

2022 07 05 15 34 16

 

เปิดรับสมัครงานตั้งแต่วันที่  4 - 12 กรกฎาคม 2565 ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น 2) โรงพยาบาลบางกล่ำ ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 074-328221-224 ต่อ 401, 402 ในวันและเวลาราชการ

 

เอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

b7ixwy

 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกล่ำ ได้สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว

จึงขอสรุปผลการดำเนินการประจำเดือนฯ

 

เอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

วันพฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2565 08:53

ปิดให้บริการ SWAB ที่ศาลาอเนกประสงค์

678

 

ปิดให้บริการ SWAB ที่ศาลาอเนกประสงค์

วันพฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2565 08:50

ขอเชิญส่งประกวดคลิปวีดีโอสั้น

678

 

ขอเชิญส่งประกวดคลิปวีดีโอสั้น

ประกาศผลการสอบตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, นักกายภาพบำบัด, พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 

ประกาศผลการสอบ

 

เอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

 

300x225

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, นักกายภาพบำบัด, พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

 

2022 05 27 08 59 00

 

2022 05 27 08 59 19

 

เอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

 

หน้าที่ 1 จาก 41