วันพุธ, 03 พฤศจิกายน 2564 17:18

ประกาศผลสอบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

รายละเอียดตามเอกสารไฟล์แนบด้านล่าง

วันจันทร์, 01 พฤศจิกายน 2564 09:10

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข, ตำแหน่งนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

 

รายละเอียดเอกสารเพิ่มเติมที่เอกสารไฟล์แนบ Download attachments

 

 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564

 

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกล่ำ ได้สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2564 เรียบร้อยแล้ว

จึงขอสรุปผลการดำเนินการประจำเดือนฯ

 

เอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

 

 

วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564 07:33

คิว walk in ประชาชนอำเภอบางกล่ำ แยกตำบล

Photo 1614341335101

 

คิว walk in ประชาชนอำเภอบางกล่ำ แยกตำบล

วันอังคาร, 19 ตุลาคม 2564 15:54

ประกาศเรียกคิวฉีดวัคซีนโควิด-19

050214 100618
 
ประกาศเรียกคิวเพื่อรับบริการวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลบางกล่ำ
รับบริการวันที่ 19-21 ตุลาคม 2564 เวลา 08:30-15:00 น. ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอบางกล่ำ
วันอังคาร, 19 ตุลาคม 2564 15:00

เปิดรับสมัครงาน จำนวน 4 อัตรา

3

ด้วยโรงพยาบาลบางกล่ำ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อตัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

- ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา  

- ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา  

- ตำแหน่งนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา  

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 -28 ต.ค. 2564 ณ กลุ่มงานบริหาารทั่วไป(ชั้น2) โรงพยาลบางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

หรือสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 074-328222 ต่อ 23 ในวันและเวลาราชการ 

 

2021 10 19 15 02 20

 

 

รายละเอียดเอกสารเพิ่มเติมที่เอกสารไฟล์แนบ Download attachments

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวมาทำการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบางกล่ำ (ชั้น2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

 

รายละเอียดเอกสารเพิ่มเติมที่เอกสารไฟล์แนบ Download attachments

 

 

วันพฤหัสบดี, 14 ตุลาคม 2564 10:40

รับชุดตรวจโควิด ATK จาก สปสช. ฟรี

b7ixwy

ประชาชน "กลุ่มเสี่ยง" รับชุดตรวจโควิด ATK จาก สปสช. ฟรี 

ติดต่อรับชุดตรวจโควิด ATK ได้ที่ โรงพยาบาลบางกล่ำ, ร.สต.บางกล่ำ, รพ.สต.บ้านหาร, รพ.สต.ป่ายาง และ PCU โคกเมา 

ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 088-7960616 ในเวลาราชการเท่านั้น

 

รายละเอียดตามเอกสารไฟล์แนบท้าย

 

 

 

 

 

announce 0 0

ด้วยโรงพยาบาลบางกล่ำ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นสลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่ 1 - 12 ตุลาคม 2564 ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป(ชั้น2) โรงพยาบาลบางกล่ำ ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 074-328221 ต่อ 23-24 ในวันและเวลาราชการ

 

รายละเอียดเอกสารเพิ่มเติมที่เอกสารไฟล์แนบ Download attachments

 

วันพฤหัสบดี, 30 กันยายน 2564 12:32

ประกาศผลพนักงานบริการ(ทำความสะอาด)

ประกาศผลพนักงานบริการ(ทำความสะอาด)

ประกาศผลพนักงานบริการทำความสะอาด 20211001T052949Z 001

 

รายละเอียดเอกสารเพิ่มเติมที่เอกสารไฟล์แนบ Download attachments