050214 100618

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก มารายงานตัวในวันที่ 27 เมษายน 2565 ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2) ในวันเวลาราชการ

 

2022 04 25 08 26 56

2022 04 25 08 27 38

 

 

เอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

 

mContent Image5

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร, พนักงานเปล, นักกิจกรรมบำบัด

สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบางกล่ำ (อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น2)

 

2022 04 20 10 37 12

 

2022 04 20 10 37 46

 

เอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

 

 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกล่ำ ได้สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว

จึงขอสรุปผลการดำเนินการประจำเดือนฯ

 

 

เอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกล่ำ ได้สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เรียบร้อยแล้ว

จึงขอสรุปผลการดำเนินการประจำเดือนฯ

 

 

เอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

 

 

โรงพยาบาลบางกล่ำ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ

- ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครงานตั้งแต่วันที่ 7 - 19  เมษายน 2565 ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น 2) โรงพยาบาลบางกล่ำ ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 074-328221-224 ต่อ 401, 402 ในวันและเวลาราชการ

 

2022 04 07 13 55 24

 

2022 04 07 14 11 09

 

เอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย

 

2022 04 05 15 44 46

 

 

เอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

 

 

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA

 

2022 04 05 15 40 25

 

 

เอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

 

Bangklam Self-Clean up

สงกรานต์ปลอดภัย กลับบ้านสบายใจ ลูกหลานบางกล่ำไร้โควิด-19

S 2039812

 

ด้วยโรงพยาบาลบางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. 2565 ถึงวันที่ 12 เม.ย. 2565 ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น2) โรงพยาบาลบางกล่ำ ในวันและเวลาราชการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 074-328221 - 222 ต่อ 401, 402

 

2022 03 30 10 25 57

 

 

เอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

 

 

 

 

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

รายการ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA.

2022 03 21 15 29 03

 

 

 

เอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments