วันศุกร์, 01 ตุลาคม 2564 10:41

ประกาศเรียกลำดับที่ 5,601-6,000

678
 
ประกาศเรียกคิวเพื่อรับบริการวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลบางกล่ำลำดับที่ 5,601-6,000 รับบริการวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 08:30-11:30 น. ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอบางกล่ำ
 
สามารถตรวจสอบคิวได้ที่  healthcare.skho.moph.go.th
 

1536812468 banner2

 

ด้วยโรงพยาบาลบางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา มีความประสงค์รับสมัครบุคตลเพื่อคัดเลือกรับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ(ทำความสะอาด) ปฏิบัติงานคลินิกชุมชนโคกเมา จำนวน 1 อัตรา 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 ก.ย. 64 - 23 ก.ย. 64 ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป(ชั้น 2) โรงพยาบาลบางกล่ำ ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 074-328222 ต่อ 23, 24 ในวันและเวลาราชการ

 

2021 09 07 11 18 48

 

 

2021 09 07 11 19 07

 

 

รายละเอียดเอกสารเพิ่มเติมที่เอกสารไฟล์แนบ Download attachments

 

 

 

 

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกล่ำ ได้สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

จึงขอสรุปผลการดำเนินการประจำเดือนฯ

 

เอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

 

 

วันอังคาร, 24 สิงหาคม 2564 12:02

สรุปการให้บริการวัคซีน


news5
 
สรุปการให้บริการวัคซีน
ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564

news2

ประกาศจังหวัดสงขลา

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  รายการจ้างออกแบบปรับปรุงคลินิก ARI และคลินิกโรคติดเชื้อโรงพยาบาลบางกล่ำ จำนวน  ๑  งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  จากเงินบำรุงโรงพยาบาลบางกล่ำ

 

เอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกล่ำ ได้สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

จึงขอสรุปผลการดำเนินการประจำเดือนฯ

 

เอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

 

วันศุกร์, 16 กรกฎาคม 2564 08:52

ประกาศรับสมัครพนักงานซักฟอก

หัวข่าวรับสมัครงาน1

 

ด้วยโรงพยาบาลบางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกรับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานซักฟอก จำนวน 1 อัตรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 074-328221-222 ต่อ 23, 24 ในวันและเวลาราชการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เอกสารไฟล์แนบที่ Download attachments:

 

2021 07 16 8 58 47

2021 07 16 9 00 24

 

 

แจ้งเลื่อนวัน/เวลาฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2

 

Cover web AstraZeneca dose 2

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกล่ำ ได้สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 เรียบร้อยแล้ว

จึงขอสรุปผลการดำเนินการประจำเดือนฯ

 

ดังเอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

วันพฤหัสบดี, 10 มิถุนายน 2564 09:03

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันฉีดวัคซีนโควิด-19

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันฉีดวัคซีนโควิด-19