ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกล่ำ ได้สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

จึงขอสรุปผลการดำเนินการประจำเดือนฯ

 

 

ดังเอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

 

 

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกล่ำ ได้สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564 เรียบร้อยแล้ว

จึงขอสรุปผลการดำเนินการประจำเดือนฯ

 

 

ดังเอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกล่ำ ได้สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนีนาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

จึงขอสรุปผลการดำเนินการประจำเดือนฯ

 

 

ดังเอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

 

64 05 14 ประกาศ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เอกสารไฟล์แนบที่ Download attachments:

 

11 05 2564 13 33 07

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เอกสารไฟล์แนบที่ Download attachments:

22 04 2564 8 49 15

 

ด้วยโรงพยาบาลบางกล่ำ มีความประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา 

22 04 2564 8 55 54

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เอกสารไฟล์แนบที่ Download attachments:

 

 

 

unnamed public

 

การรับยาในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้องรัง

DOCs and Nurses

 

โรงพยาบาลบางกล่ำ ขอขอบคุณ ร้าน 1688 Express Shop ที่บริจาคน้ำดื่ม 300 แพค

 

วันพุธ, 21 เมษายน 2564 11:05

ขอสนับสนุนอุปกรณ์

431385 171006015316

โรงพยาบาลบางกล่ำ มีความประสงค์ขอรับบริจาค น้ำดื่ม อาหารแห้ง อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์, ชุด PPE, หน้ากากอนามัย(แมสก์), N95, ถุงสวมเท้ากันน้ำได้แบบสั้นและยาว

เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโควิด-19

ชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลบางกล่ำ จัดกิจกรรมล่องเรือหารักษ์ (รักษ์สิ่งแวดล้อม) ณ ตลาดน้ำบางกล่ำ