โรงพยาบาลบางกล่ำ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง นักโภชนาการ โดยจะทำการสอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบางกล่ำ(ชั้น2) 

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่แนบไฟล์ด้านล่างที่ Download attachments

 

14 09 2563 14 35 29

 

 

16 2 2564 12 08 43

 

โรงพยาบาลบางกล่ำ ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

รายการ ครุภัณฑ์ในรถพยาบาลและระบบการแพทย์ทางไกล จำนวน 1 ชุด

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่แนบไฟล์ด้านล่างที่ Download attachments

26 08 2563 15 29 57

 

ด้วยโรงพยาบาลบางกล่ำ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก ตำแหน่ง นักโภชนการ จำนวน 1 อัตรา 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค. 2563 - 10 ก.ย. 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น2) โรงพยาบาลบางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

รายละเอียดเติ่มเติม ดังรายละเอียดแนบท้ายเอกสารไฟล์แนบ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 074-328221 ต่อ 23-24 กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่แนบไฟล์ด้านล่าง

 

 

วันอังคาร, 25 สิงหาคม 2563 22:25

แผนที่ตั้งโรงพยาบาลบางกล่ำ

แผนที่ตั้งโรงพยาบาลบางกล่ำ Bangklam Hospital Map

วันพฤหัสบดี, 20 สิงหาคม 2563 14:26

Timeline HA

20 08 2563 14 29 08

 

 การพัฒนาคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อม

Time Re-accreditation ครั้งที่ 4

 

ดาวน์โหลดได้ที่เอกสารไฟล์แนบ

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกล่ำ ได้สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

จึงขอสรุปผลการดำเนินการประจำเดือนฯ

ดังเอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้าย

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกล่ำ ได้สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนิถุนายน 2563 เรียบร้อยแล้ว

จึงขอสรุปผลการดำเนินการประจำเดือนฯ 

ดังเอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้าย

ผังการให้บริการทันตกรรม เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19

 

 เนื่องด้วยการปพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ทำให้ทางกลุ่มงานทันตกรรม จำเป็นต้องมีการปรับรูปแบบการให้บริการและปรับโครงสร้างของห้องให้บริการ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของเชื้อจากหัตถการต่างๆ ในระหว่างที่รอการปรับโครงสร้างของห้องให้บริการที่โรงพยาบาล จึงขอแยกการให้บริการทางทันตกรรมดังนี้ กรณีอุดฟันและขูดหินปูน ให้บริการที่ รพ.สต.ท่าช้าง กรณีถอนฟัน เจ็บ ปวดฉุกเฉินและทำฟันปลอม ให้บริการที่โรงพยาบาลบางกล่ำ และขอใช้รูปแบบนี้จนกว่าการปรับโครงสร้างของห้องให้บริการทางทันตกรรมที่โรงพยาบาลจะแล้วเสร็จ

 

รายละเอียดดังเอกสารไฟล์แนบ

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกล่ำ ได้สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

จึงขอสรุปผลการดำเนินการประจำเดือนฯ 

ดังเอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้าย

วันเสาร์, 13 มิถุนายน 2563 11:53

ขอขอบคุณผู้บริจาค

บริจาคโดย
1. นายชม แก้วเพ็ชร
2. นางดวงเดือน แก้วเพ็ชร
3. เด็กหญิงเก็ตธนา นนทิอัฑฒกร