แนวทางปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติ (2)

แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา

การประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือภัยคุมคามทางเพศในที่ทำงาน

23 กันยายน 2563 แนวทางปฏิบัติ

การประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือภัยคุมคามทางเพศในที่ทำงาน

 

23 09 2563 11 37 38

 

รายละเอียดเพิ่มเติมโหลดได้ที่เอกสารไฟล์แนบ Download attachments 

แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุมคามทางเพศในการทำงาน

23 กันยายน 2563 แนวทางปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุมคามทางเพศในการทำงาน

23 09 2563 11 05 11

 

     รายละเอียดเพิ่มเติมโหลดได้ที่เอกสารไฟล์แนบ Download attachments