ขอสนับสนุนอุปกรณ์

21 เมษายน 2564 Written by One Page 1145
Rate this item
(0 votes)

431385 171006015316

โรงพยาบาลบางกล่ำ มีความประสงค์ขอรับบริจาค น้ำดื่ม อาหารแห้ง อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์, ชุด PPE, หน้ากากอนามัย(แมสก์), N95, ถุงสวมเท้ากันน้ำได้แบบสั้นและยาว

เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโควิด-19