Displaying items by tag: ตำแหน่งนักโภชนาการ

26 08 2563 15 29 57

 

ด้วยโรงพยาบาลบางกล่ำ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก ตำแหน่ง นักโภชนการ จำนวน 1 อัตรา 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค. 2563 - 10 ก.ย. 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น2) โรงพยาบาลบางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

รายละเอียดเติ่มเติม ดังรายละเอียดแนบท้ายเอกสารไฟล์แนบ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 074-328221 ต่อ 23-24 กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่แนบไฟล์ด้านล่าง

 

 

โรงพยาบาลบางกล่ำ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา) ตำแหน่งนักโภชนการ จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ตารายละเอียดไฟล์แนบท้าย

 

รายละเอียดไฟล์แนบ

รายละเอียด

 

โรงพยาบาลบางกล่ำ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา) ตำแหน่งนักโภชนการ จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ตารายละเอียดไฟล์แนบท้าย

 

รายละเอียดไฟล์แนบ

 

รายละเอียด