Displaying items by tag: ประกาศรับสมัครงาน

26 08 2563 15 29 57

 

ด้วยโรงพยาบาลบางกล่ำ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก ตำแหน่ง นักโภชนการ จำนวน 1 อัตรา 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค. 2563 - 10 ก.ย. 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น2) โรงพยาบาลบางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

รายละเอียดเติ่มเติม ดังรายละเอียดแนบท้ายเอกสารไฟล์แนบ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 074-328221 ต่อ 23-24 กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่แนบไฟล์ด้านล่าง

 

 

Announcement Job 62 11 20

 

 

รายละเอียดข้อมูลโดยสรุปตามเอกสารแนบไฟล์

 

วันพฤหัสบดี, 31 ตุลาคม 2562 16:15

ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 3 อัตรา

1 11 2562 9 10 47

 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 31ต.ค. - 15 พ.ย. 2562  ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป(ชั้น 2) โรงพยาบาลบางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา  หรือสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 074-328222 ต่อ 23-24 ในวันและเวลาราชการ

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

2 10 2562 9 19 19

 

 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 - 15 ต.ค. 2562  ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป(ชั้น 2) โรงพยาบาลบางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 074-328222 ต่อ 23-24

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

 

โรงพยาบาลบางกล่ำ ประกาศรับสมัครงาน ดังนี้

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

 

ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย

ด้วยโรงพยาบาลบางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมา) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา 
ตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. 2562 - 1 ก.พ. 2562 ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น2) โรงพยาบาลบางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 074-328222 ต่อ 23
โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร และวิธีการคัดเลือก ดังรายละเอียดเอกสารไฟล์แนบท้าย