ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน (62)

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, นักเทคนิคการแพทย์

job bkh

 

โรงพยาบาลบางกล่ำ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ

- ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา

- ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

 

2022 07 05 15 34 16

 

เปิดรับสมัครงานตั้งแต่วันที่  4 - 12 กรกฎาคม 2565 ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น 2) โรงพยาบาลบางกล่ำ ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 074-328221-224 ต่อ 401, 402 ในวันและเวลาราชการ

 

เอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

ประกาศผลการสอบตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, นักกายภาพบำบัด, พนักงานช่วยเหลือคนไข้

01 มิถุนายน 2565 ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศผลการสอบตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, นักกายภาพบำบัด, พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 

ประกาศผลการสอบ

 

เอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, นักกายภาพบำบัด, พนักงานช่วยเหลือคนไข้

300x225

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, นักกายภาพบำบัด, พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

 

2022 05 27 08 59 00

 

2022 05 27 08 59 19

 

เอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

 

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, นักกายภาพบำบัด, พนักงานช่วยเหลือคนไข้

Announcement job

 

โรงพยาบาลบางกล่ำ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ

- ตำแหน่งยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา

- ตำแหน่งกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

 

2022 05 17 11 29 24

 

เปิดรับสมัครงานตั้งแต่วันที่ 17 - 25  เมษายน 2565 ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น 2) โรงพยาบาลบางกล่ำ ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 074-328221-224 ต่อ 401, 402 ในวันและเวลาราชการ

 

เอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

 

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร, พนักงานเปล, นักกิจกรรม

050214 100618

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก มารายงานตัวในวันที่ 27 เมษายน 2565 ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2) ในวันเวลาราชการ

 

2022 04 25 08 26 56

2022 04 25 08 27 38

 

 

เอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร, พนักงานเปล, นักกิจกรรมบำบัด

mContent Image5

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร, พนักงานเปล, นักกิจกรรมบำบัด

สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบางกล่ำ (อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น2)

 

2022 04 20 10 37 12

 

2022 04 20 10 37 46

 

เอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

 

 

ประกาศรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร, พนักงานเปล

 

โรงพยาบาลบางกล่ำ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ

- ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครงานตั้งแต่วันที่ 7 - 19  เมษายน 2565 ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น 2) โรงพยาบาลบางกล่ำ ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 074-328221-224 ต่อ 401, 402 ในวันและเวลาราชการ

 

2022 04 07 13 55 24

 

2022 04 07 14 11 09

 

เอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

ประกาศรับสมัครงาน 5 อัตรา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด, พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ด้วยโรงพยาบาลบางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. 2565 ถึงวันที่ 12 เม.ย. 2565 ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น2) โรงพยาบาลบางกล่ำ ในวันและเวลาราชการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 074-328221 - 222 ต่อ 401, 402

 

2022 03 30 10 25 57

 

 

เอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

 

 

 

 

 

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง "พนักงานเปล"

 

ด้วยโรงพยาบาลบางกล่ำ มีความประสงค์รับสมัครงานตำแหน่ง "พนักงานเปล" จำนวน 1 อัตรา (จ้างเหมาบริการ)

 

2021 12 03 14 26 22

 

เอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

 

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง "พนักงานเปล"

21 พฤศจิกายน 2564 ประกาศรับสมัครงาน

3

 

ด้วยโรงพยาบาลบางกล่ำ มีความประสงค์รับสมัครงานตำแหน่ง "พนักงานเปล" จำนวน 2 อัตรา (จ้างเหมาบริการ)

 

2021 11 21 13 25 32

 

 

 

เอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

 

 

 

 

หน้าที่ 1 จาก 5