ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน (54)

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง "พนักงานเปล"

 

ด้วยโรงพยาบาลบางกล่ำ มีความประสงค์รับสมัครงานตำแหน่ง "พนักงานเปล" จำนวน 1 อัตรา (จ้างเหมาบริการ)

 

2021 12 03 14 26 22

 

เอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

 

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง "พนักงานเปล"

21 พฤศจิกายน 2564 ประกาศรับสมัครงาน

3

 

ด้วยโรงพยาบาลบางกล่ำ มีความประสงค์รับสมัครงานตำแหน่ง "พนักงานเปล" จำนวน 2 อัตรา (จ้างเหมาบริการ)

 

2021 11 21 13 25 32

 

 

 

เอกสารเพิ่มเติมจากไฟล์แนบท้ายที่ Download attachments

 

 

 

 

ประกาศผลสอบ

03 พฤศจิกายน 2564 ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

รายละเอียดตามเอกสารไฟล์แนบด้านล่าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ

01 พฤศจิกายน 2564 ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข, ตำแหน่งนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

 

รายละเอียดเอกสารเพิ่มเติมที่เอกสารไฟล์แนบ Download attachments

 

 

เปิดรับสมัครงาน จำนวน 4 อัตรา

3

ด้วยโรงพยาบาลบางกล่ำ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อตัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

- ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา  

- ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา  

- ตำแหน่งนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา  

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 -28 ต.ค. 2564 ณ กลุ่มงานบริหาารทั่วไป(ชั้น2) โรงพยาลบางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

หรือสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 074-328222 ต่อ 23 ในวันและเวลาราชการ 

 

2021 10 19 15 02 20

 

 

รายละเอียดเอกสารเพิ่มเติมที่เอกสารไฟล์แนบ Download attachments

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวมาทำการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบางกล่ำ (ชั้น2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

 

รายละเอียดเอกสารเพิ่มเติมที่เอกสารไฟล์แนบ Download attachments

 

 

ประกาศรับสมัครนักเทคนิกการแพทย์

announce 0 0

ด้วยโรงพยาบาลบางกล่ำ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นสลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่ 1 - 12 ตุลาคม 2564 ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป(ชั้น2) โรงพยาบาลบางกล่ำ ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 074-328221 ต่อ 23-24 ในวันและเวลาราชการ

 

รายละเอียดเอกสารเพิ่มเติมที่เอกสารไฟล์แนบ Download attachments

 

ประกาศผลพนักงานบริการ(ทำความสะอาด)

ประกาศผลพนักงานบริการ(ทำความสะอาด)

ประกาศผลพนักงานบริการทำความสะอาด 20211001T052949Z 001

 

รายละเอียดเอกสารเพิ่มเติมที่เอกสารไฟล์แนบ Download attachments

 

ประกาศรับสมัครพนักงานซักฟอก

หัวข่าวรับสมัครงาน1

 

ด้วยโรงพยาบาลบางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกรับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานซักฟอก จำนวน 1 อัตรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 074-328221-222 ต่อ 23, 24 ในวันและเวลาราชการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เอกสารไฟล์แนบที่ Download attachments:

 

2021 07 16 8 58 47

2021 07 16 9 00 24

 

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

 

64 05 14 ประกาศ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เอกสารไฟล์แนบที่ Download attachments:

 

หน้าที่ 1 จาก 4