ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน (28)

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักโภชนาการ

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มได้ที่เอกสารไฟล์

 

Screenshot 20200922 102247

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง นักโภชนาการ

โรงพยาบาลบางกล่ำ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง นักโภชนาการ โดยจะทำการสอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบางกล่ำ(ชั้น2) 

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่แนบไฟล์ด้านล่างที่ Download attachments

 

14 09 2563 14 35 29

 

 

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักโภชนาการ

26 08 2563 15 29 57

 

ด้วยโรงพยาบาลบางกล่ำ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก ตำแหน่ง นักโภชนการ จำนวน 1 อัตรา 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค. 2563 - 10 ก.ย. 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น2) โรงพยาบาลบางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

รายละเอียดเติ่มเติม ดังรายละเอียดแนบท้ายเอกสารไฟล์แนบ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 074-328221 ต่อ 23-24 กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่แนบไฟล์ด้านล่าง

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

29 1 2563 11 35 52

สอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ ในวันที่ 30 ม.ค. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบางกล่ำ(ชั้น2)

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมที่เอกสารไฟล์แนบท้าย

 

 

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด (จ้างเหมา)

14 1 2563 8 42 31

 

ด้วยโรงพยาบาลบางกล่ำ มีความประสงค์รับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-24 มกราคม 2563 ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น2) โรงพยาบาลบางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ในวันและเวลราชการ

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารไฟล์แนบท้าย

 

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมที่เอกสารไฟล์แนบท้าย

 

Page 1 of 2